Advies

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan onderzoekt een externe instantie de situatie. Soms doet het Huis dat zelf. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

19 oktober 2018

USBO-rapport: Huis voor Klokkenluiders in internationaal perspectief

Afgelopen jaar heeft het Huis voor Klokkenluiders internationaal vergelijkend onderzoek laten doen naar klokkenluidersvoorzieningen.

Lees dit bericht

Klokkenluiderswet

Per 1 juli 2016 geldt de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders. Rechtsbescherming van klokkenluiders is nu geregeld. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon is vaak nog onvoldoende ingebed in de organisatie. Bekijk het onderzoek naar de stand van zaken.

Lees verder

Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder